Star Players

    cropped-Academy-Logo.png  STAR PLAYERS OF THE ACADEMY

Sl No Name Rating
1 Bharat Gupta 2146
2 Sukhpal Singh 2118
3 Abhishek Srivastva 2092
4 Vikram Singh 2006
5 Qumar Abaas 1917
6 Mahender Singh Rathore 1803
7 Sanat Malhotra 1734
8 Kushagra Sharma 1752
9 Arpit Gupta 1665
10 Vijay S Rajpurohit 1482
11 Viswanath Purohit 1399
12 Aahan Malhotra 1396
13 Aashish Choudhary 1270
14 Mehul Gupta 1210
15 Shivam Garg 1163
16 Deepak Bhatt National player
17 Abhinav Mathur National player
18 Ankesh Chaturvedi Inter varsity player
19 Jitender Choudhary Intervarsity player
20 Neelanshu sharma Intervarsity player
21 Yashika Singh National player
22 Varun Pahadia National player
23 Vaibhav Pahadia National player
24 Rushil Garg National player
25 Abhishek Kasparia National player
26 Rahul Seth National player
27 Indrajeet upadhyay National player